------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), a u vezi sa članom 65 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, br. 46/11), Opštinska izborna komisija Nikšić.

O G L A Š A V A

BIRAČKA MJESTA ZA GLASANJE

ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE

NA IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 7. aprila 2013.GODINE

U opštini Nikšić za glasanje za Predsjednika Crne Gore, na izborima koji će se održati dana 7. aprila 2013.godine odredjena su sljedeća biračka mjesta

1. Biračko mjesto broj 1 – koje se nalazi u zgradi Elektroprivrede, ulaz br. I na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar I – ulice: Ivana Milutinovića, Njegoševa od ulice Save Kovačevića do Trga Slobode (parni brojevi), Vučedolska, Đura Salaja, Marka Miljanova, Trg Šaka Petrovića, Trg Save Kovačevića (parni brojevi), Lazara Sočice, Manastirska, Novice Cerovića i Vuka Karadžića od Trga Save Kovačevića do izlaska ulice Novice Cerovića, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

2. Biračko mjesto broj 2 – koje se nalazi u zgradi Zahumlja, ulaz br. II, na kome će glasati birači sa prebivalištem MZ Centar I – ulice: Vuka Karadžića od ulice Novice Cerovića do zgrade GRO Crna Gora, Voja Deretića, Ulica 78, Novice Cerovića, V Proleterske, Jovana Cvijića, Danila Bojovića, Njegoševa od Trga Slobode do izlaska V proleterske, Trga Slobode i ulica Staro Pazarište svi birači sa prebivalištem u ovim ulicama glasaće sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

3. Biračko mjesto broj 3 – koje se nalazi u holu zgrade bivše SDK, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar II – ulice: Novaka Ramova, Vardarska, Narodnih heroja, Karađorđeva, Njegoševa, od Trga Save Kovačevića do ulice Radoja Dakića (neparni brojevi), Vuka Mićunovića, (parni brojevi do broja 50), Radoja Dakića, Ljube Nenadovića, Trg Slobode (neparni brojevi), Josipa Sladea i Trg Save Kovačevića (neparni brojevi), svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom O.

4. Biračko mjesto broj 4 – koje se nalazi u zgradi Skupštine Opštine Nikšić, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje – ulice: Alekse Backovića 115 i brojevi do 15, Nikole Tesle 115, Samački hotel Željezare, Boška Jankovića, Braće Radulović, Braće Lješkovića i Ulica 44, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom M.

5. Biračko mjesto broj 5 – koje se nalazi u OŠ "Ratko Žarić", na kome će glasati birači sa prebivalištem MZ Rudo Polje – ulice: Serdara Šćepana, Jola Piletića, Kosovska, Nikole Tesle zgrada broj 1 i Njegoševa od hotela "Onogošt"-a do Pivare (parni brojevi), svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

6. Biračko mjesto broj 6 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Luka Simonović", ulaz br. I, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje – ulice: Alekse Backovića do broja 15, Veselina Masleše, Narodne omladine (parni brojevi), Jele Andrijašević, VI crnogorske sa predznakom u broju T, Nikole Tesle - zgrada bb, Staro Pazarište do br. 45, Marka Vujovića (bivša Ulica 124), Obrena Perišića (bivša Ulica 123) i ulica Sveštenika partizana, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom E.

7. Biračko mjesto broj 7 – koje se nalazi u Sindikalnom domu Željezare, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo polje – ulice: Alekse Backovića do br. 15, Veselina Masleše, Narodne omladine (parni brojevi), Jele Andrijašević, VI crnogorske sa predznakom u broju T, Nikole Tesle (zgrada bb), Staro Pazarište do br. 45, Marka Vujovića (bivša Ulica 124), Obrena Perišića (bivša Ulica 123) i Sveštenika partizana, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom P.

8. Biračko mjesto broj 8 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Olga Golović", na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala – ulice: IV crnogorske br. 5, Nikca od Rovina, Peka Pavlovića i Baja Pivljanina br. 1, 3, 5 i 7, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

9. Biračko mjesto broj 9 – koje se nalazi u zgradi Komunalnog preduzeća, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala – ulice: Baja Pivljanina 144 i brojevi 10, 12 i 14, Dragice Pravice, Šetalište Stanislava-Ćana Koprivice, Ulica 36 i Nika Miljanića, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom L.

10. Biračko mjesto broj 10 – koje se nalazi u zgradi Sportskog Centra, ulaz br. I, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala – ulice: Baja Pivljanina S-84, i dio ulice koji se nalazi iza Sportskog Centra, II Dalmatinske, Njegoševa (dio koji se nalazi od zgrade "Desetke" do mosta (neparni brojevi), Boška Martinovića, Marka Biljurića, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića i Naselje pored Bistrice, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

11. Biračko mjesto broj 11 – koje se nalazi u Domu MZ Stara Varoš, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Stara Varoš – ulice: Vuka Mićunovića (neparni brojevi), Stojana Kovačevića, Gavrila Principa, Mostainje, Brlja, Gojka Garčevića, Štrosmajerova, Studenca, Željeznička kolonija i Vuka Lopušine, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

12. Biračko mjesto broj 12 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Mileva Lajović-Lalatović", na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa – ulice: Milovana Pekovića, Branka Deretića, Andrije Kovačevića, Vojvode Grdana, Joke Baletića, Vuka Karadžića (od zgrade GRO Crna Gora do zgrade "KONI"), Vasilija Pejovića, Maše Jelića, Sima Šobajića, Maksima Baćovića, Baja Sekulića, Milice Vučinić, Braće Samardžić, Nikole Đurkovića, Ljuba Čupića i Rada Kneževića, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom M.

13. Biračko mjesto broj 13 – koje se nalazi u zgradi Školskog centra - stara zgrada, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa – ulice: VI crnogorske sa oznakom P+4 i Staro Pazarište.

14. Biračko mjesto broj 14 – koje se nalazi u prostorijama Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa – ulice: VI crnogorska sa oznakom S, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom I.

15. Biračko mjesto broj 15 – koje se nalazi u Domu MZ Mrkošnica, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Mrkošnica – ulice: Bulevar 13 jul do br. 30, Naselje Čađalica, Naselje Mrkošnica i Rudarska kolonija.

16. Biračko mjesto broj 16 – koje se nalazi u Domu MZ Bistrica, ulaz broj 1, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bistrica – ulice: Ratka Vujovića, Borislava Pekića, Narodne omladine (neparni brojevi), Mata Antunovića, Bistričko naselje, Ulica 43, Jovana Kovačevića, Vojvode Ilije, Mila Kilibarde, Žarka Zrenjanina, Ilije Milovića do br. 29, Mojkovačkih ratnika, Ulica 45, Đoka Banjanina, Milana Papića, Sava Burića, Ulica 66, Mirka Biljurića, Ulica 21 i Ulica 1877, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

17. Biračko mjesto broj 17 – koje se nalazi u zgradi Doma MZ Dragova Luka, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Dragova Luka – ulice: Relejska, Dragovolučka, Bistrička, Široka ulica, Lovćenska, Durmitorska, Tovićka, Hajdučka i Kamenička, glasaju birači sa prebivalištem u Dragovoj Luci, sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom D.

18. Biračko mjesto broj 18 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Braća Labudović", ulaz br. I, koji imaju prebivalište u MZ Dragova Luka – ulice: Relejska, Dragovolučka, Bistrička, Široka ulica, Lovćenska, Durmitorska, Tovićka, Hajdučka i Kamenička, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom P.

19. Biračko mjesto broj 19 – koje se nalazi u Domu Brezovik, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Tović – sela Glibavac i Brezovik.

20. Biračko mjesto broj 20 – koje se nalazi u dječjem vrtiću Ćemenca, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ćemenca, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom M.

21. Biračko mjesto broj 21 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Braća Ribar", na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rastoci – ulice: IV crnogorske, (svi brojevi, osim broja 5 i S72), Vuka Mićunovića br. 50 i 52, dijelu ulice Put pored Bistrice, Nika Miljanića, Zgrada P+4, Nikca od Rovina br. od 22 do 30, Krsta Kostića, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

22. Biračko mjesto broj 22 – koje se nalazi u Domu MZ Rastoci, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rastoci – ulice: Đura Roganovića, Hercegovački put, Partizanski put, Janka Vukotića, Danila Bojovića, Naselje Studenca, Alekse Popovića, Nikšićki partizanski odred, Radoja Milića, Braće Magovčevića, Ulice 25 i 48 i Kasarna "13 jul", svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom M.

23. Biračko mjesto broj 23 – koje se nalazi u Domu MZ Kličevo, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo – ulice: Bulevar 13 jul od broja 30, Straševska, Željeznička, Stubička, Šavnička, i Mali most i dio Široke ulice, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

24. Biračko mjesto broj 24 – koje se nalazi u OŠ "Milija Nikčević", ulaz br. I, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo – ulice: dio Školske ulice, Trebješka, Rudarska, Gračanička, Naselje pod Trebjesom, Pandurička i Pješivačka, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom J.

25. Biračko mjesto broj 25 – koje se nalazi u dječjem vrtiću Straševina, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Straševina, sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom K.

26. Biračko mjesto broj 26 – koje se nalazi u zgradi PTT-a Ozrinići, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ozrinići.

27. Biračko mjesto broj 27 – koje se nalazi u Domu Bršno, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ozrinići.

28. Biračko mjesto broj 28 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Lazu, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ozrinići.

29. Biračko mjesto broj 29 – koje se nalazi u zgradi OŠ Bogetići, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bogetići – selo Cerovo.

30. Biračko mjesto broj 30 – koje se nalazi u kući Velimira-Mija Savićevića, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bogetići – selo Vitasojevići.

31. Biračko mjesto broj 31 – koje se nalazi u Domu Tunjevo, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bogetići – selo Tunjevo.

32. Biračko mjesto broj 32 – koje se nalazi u Domu Povija, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bogetići – sela Povija, Pločice i Dabovići.

33. Biračko mjesto broj 33 – koje se nalazi u Domu MZ Bogetići, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bogetići – selo Drenovštica.

34. Biračko mjesto broj 34 – koje se nalazi u prostorijama Kluba penzionera Rubeža na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci – naselje Rubeža.

35. Biračko mjesto broj 35 – koje se nalazi u zgradi dječjeg vrtića "Sunce", na kome kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci – ulice: Rifata Burdževića, Pavla Kovačevića i Ulica 144, 18. septembar, Ilije Milovića od br. 30, Jakova Ostojića, Baja Raičevića, Žikice Jovanovića-Španca, VII crnogorske i Ulica 143, svi birači sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

36. Biračko mjesto broj 36 – koje se nalazi u zgradi "KONI", ulaz br. I, na kome glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci – ulice: Vuka Karadžića i ulica Buda Tomovića, sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom LJ.

37. Biračko mjesto broj 37 – koje se nalazi u Domu MZ Kočani, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kočani – naselje Kočani, sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom M.

38. Biračko mjesto broj 38 – koje se nalazi u Domu Grebice, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Uzdomir – ulice: Prvi maj (nekad Naselje Pilane), Sava Stanojevića (nekad Grebice), Mokra Njiva i Duklo, sa početnim slovom prezimena A do i zaključno sa slovom O.

39. Biračko mjesto broj 39 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Špiro Vidović", na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela – selo Rudine.

40. Biračko mjesto broj 40 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Smrduši, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela – selo Smrduša.

41. Biračko mjesto broj 41 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Trepčima, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela – sela Gornja Trepča, Donja Trepča i Busak.

42. Biračko mjesto broj 42 – koje se nalazi u Domu MZ Trubjela, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela – sela Trubjela i Ponikvice.

43. Biračko mjesto broj 43 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Kamensku, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela – selo Kamensko.

44. Biračko mjesto broj 44 – koje se nalazi u kući Živka Perovića, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trubjela – selo Brestice.

45. Biračko mjesto broj 45 – koje se nalazi u Domu MZ Poljica, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Poljica – sela Riđani, Štedim, Crnodoli, Kuside i Kapino Polje.

46. Biračko mjesto broj 46 – koje se nalazi u Domu Broćanac, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Poljica – sela Broćanac i Orlina.

47. Biračko mjesto broj 47 – koje se nalazi u Domu Rastovac na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan – sela Rastovac i Brod.

48. Biračko mjesto broj 48 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Ivan Vušović", na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan – selo Vidrovan. kome

49. Biračko mjesto broj 49 – koje se nalazi u Domu na Viru, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan – selo Vir.

50. Biračko mjesto broj 50 – koje se nalazi u Domu MZ Duga, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan – sela Duga, Srijede i djelovima Broda i Vira.

51. Biračko mjesto broj 51 – koje se nalazi u Domu MZ Jasenovo Polje, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan – sela Jasenovo Polje i Praga.

52. Biračko mjesto broj 52 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Miločanima, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Miločani i Sjenokosi.

53. Biračko mjesto broj 53 – koje se nalazi u Domu MZ Orah, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan – selo Orah.

54. Biračko mjesto broj 54 – koje se nalazi u kući Tripka Mijatovića, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan – selo Pištete.

55. Biračko mjesto broj 55 – koje se nalazi u zgradi OŠ Šipačno, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vidrovan – selo Šipačno.

56. Biračko mjesto broj 56 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Miljanićima, na kome kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Velimlje – sela Miljanići i Koprivice.

57. Biračko mjesto broj 57 – koje se nalazi u Domu MZ Macavare, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Velimlje – selo Macavare.

58. Biračko mjesto broj 58 – koje se nalazi u MZ Velimlje – biblioteka, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Velimlje – sela Velimlje, Prigradina i Podljut.

59. Biračko mjesto broj 59 – koje se nalazi u Domu Tupan, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Velimlje – selo Štrpci.

60. Biračko mjesto broj 60 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Klenku, na kome kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Velimlje – selo Klenak.

61. Biračko mjesto broj 61 – koje se nalazi u sali MZ Petrovići, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Petrovići – selo Petrovići.

62. Biračko mjesto broj 62 – koje se nalazi u Domu Koravlica, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vraćenovići – selo Koravlica.

63. Biračko mjesto broj 63 – koje se nalazi u Domu Pilatovci, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vraćenovići – sela Pilatovci i Vučiji Do.

64. Biračko mjesto broj 64 – koje se nalazi u Domu MZ Vraćenovići, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vraćenovići – selo Vraćenovići.

65. Biračko mjesto broj 65 – koje se nalazi u Domu Počekovići, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vraćenovići – sela Počekovići, Vidne i Kljakovica.

66. Biračko mjesto broj 66 – koje se nalazi u OŠ Koprivice, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crni Kuk – selo Koprivice.

67. Biračko mjesto broj 67 – koje se nalazi u zgradi OŠ Somina, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crni Kuk – selo Somina.

68. Biračko mjesto broj 68 – koje se nalazi u zgradi OŠ Dubočke, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crni Kuk – selo Dubočke.

69. Biračko mjesto broj 69 – koje se nalazi u Domu Grahovo, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grahovo – sela Grahovo, Bare, Gornje Polje i Prisoje.

70. Biračko mjesto broj 70 – koje se nalazi u zgradi OŠ Nudo, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grahovo – selo Nudo.

71. Biračko mjesto broj 71 – koje se nalazi u zgradi OŠ Osječenica, na kome kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grahovo – sela Grahovac i Zagora.

72. Biračko mjesto broj 72 – koje se nalazi u zgradi OŠ Jabuke, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grahovo – selo Jabuke.

73. Biračko mjesto broj 73 – koje se nalazi u kući Blaža Vujičića, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grahovo – selo Zaslap.

74. Biračko mjesto broj 74 – koje se nalazi u Domu Vilusi, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi – selo Vilusi.

75. Biračko mjesto broj 75 – koje se nalazi u zgradi OŠ Okolišta, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi – selo Okolišta.

76. Biračko mjesto broj 76 – koje se nalazi u zgradi OŠ Broćanac, na kome kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi – selo Broćanac.

77. Biračko mjesto broj 77 – koje se nalazi u zgradi OŠ Podbožur, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MU Vilusi – selo Podbožur.

78. Biračko mjesto broj 78 – koje se nalazi u zgradi OŠ Riječani, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi – sela Riječani i Maočići.

79. Biračko mjesto broj 79 – koje se nalazi u zgradi OŠ Spila, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi – sela Spila i Osječenica.

80. Biračko mjesto broj 80 – koje se nalazi u kući Vasilja Andrijaševića u Balosavima, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Vilusi – selo Balosavi.

81. Biračko mjesto broj 81 – koje se nalazi u zgradi OŠ Krstac, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Krstac – sela Bobotovo groblje, Donje Čarađe i Gornje Čarađe.

82. Biračko mjesto broj 82 – koje se nalazi u kući Vesa Kankaraša u Gosliću, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Krstac – selo Goslić.

83. Biračko mjesto broj 83 – koje se nalazi u zgradi OŠ Javljen, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Krstac – sela Javljen, Zlostup i Zaljutnica.

84. Biračko mjesto broj 84 – koje se nalazi u kući Sima Miloševića u Višnjića Dolu, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Krstac – sela Višnjića Do i Štitari.

85. Biračko mjesto broj 85 – koje se nalazi u kući Milosava Papovića u Kazancima, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Krstac – selo Kazanci.

86. Biračko mjesto broj 86 – koje se nalazi u Domu Donje Crkvice, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crkvice – sela Ubli, Donje Crkvice i Vrbice.

87. Biračko mjesto broj 87 – koje se nalazi u zgradi OŠ Crkvice – Kovači, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crkvice – selo Kovači.

88. Biračko mjesto broj 88 – koje se nalazi u kući Zorana Đedovića – Gornje Crkvice, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Crkvice – selo Gornje Crkvice.

89. Biračko mjesto broj 89 – koje se nalazi u Domu Morakovo, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka – selo Morakovo.

90. Biračko mjesto broj 90 – koje se nalazi u Domu Bjeloševina, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka – selo Bjeloševina.

91. Biračko mjesto broj 91 – koje se nalazi u prostorijama MZ Župa Nikšićka, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka – selo Vasiljevići.

92. Biračko mjesto broj 92 – koje se nalazi u Domu Kuta, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka – selo Kuta.

93. Biračko mjesto broj 93 – koje se nalazi u zgradi OŠ Zagrad, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka – sela Zagrad i Oblatno.

94. Biračko mjesto broj 94 – koje se nalazi u Domu Liverovići, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka – selo Liverovići.

95. Biračko mjesto broj 95 – koje se nalazi u Domu Carine, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka – sela Carine i Bastaja.

96. Biračko mjesto broj 96 – koje se nalazi u Domu Jugovići, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka – selo Jugovići.

97. Biračko mjesto broj 97 – koje se nalazi u Domu Staro selo, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka – selo Staro selo.

98. Biračko mjesto broj 98 – koje se nalazi u Domu Dučice, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Župa Nikšićka – selo Dučice.

99. Biračko mjesto broj 99 – koje se nalazi u zgradi Mjesne kancelarije Lukovo, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Lukovo – sela Ivanje, Lukovo, Granice i Vučje.

100. Biračko mjesto broj 100 – koje se nalazi u Domu Dragovoljići, na kome kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Lukovo – selo Dragovoljići.

101. Biračko mjesto broj 101 – koje se nalazi u zgradi Elektroprivrede, ulaz br. II, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar I – ulice: Ivana Milutinovića, Njegoševa od ulice Save Kovačevića do Trga Slobode (parni brojevi), Vučedolska, Đura Salaja, Marka Miljanova, Trg Šaka Petrovića, Trg Save Kovačevića (parni brojevi), Lazara Sočice, Manastirska, Novice Cerovića, Vuka Karadžića od Trga Save Kovačevića do izlaska ulice Novice Cerovića, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

102. Biračko mjesto broj 102 – koje se nalazi u zgradi Zahumlja, ulaz br. I, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar I – ulice: Vuka Karadžića od ulice Novice Cerovića do zgrade GRO Crna Gora, Voja Deretića, Ulica 78, Novice Cerovića, V proleterske, Jovana Cvijića, Danila Bojovića, Njegoševa od Trga Slobode do izlaska na ulicu V proleterske, Trg Slobode i ulica Staro Pazarište, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

103. Biračko mjesto broj 103 – koje se nalazi u zgradi SO Nikšić – prijemna kancelarija, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Centar II – ulice: Novaka Ramova, Vardarska, Narodnih heroja, Karađorđeva, Njegoševa od Trga Save Kovačevića do ulice Radoja Dakića (neparni brojevi), Vuka Mićunovića, (parni brojevi do broja 50), Radoja Dakića, Ljube Nenadovića, Trg Slobode (neparni brojevi), Josipa Sladea i Trg Save Kovačevića, (neparni brojevi), svi birači sa početnim slovima prezimena P do i zaključno sa slovom Š.

104. Biračko mjesto broj 104 – koje se nalazi u zgradi Treske, prostor "Agro-kluba", na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje – ulice: Alekse Backovića 115 i brojevi do 15, Nikole Tesle 115, Samački hotel Željezare, Boška Jankovića, Braće Radulovića, Braće Lješkovića i Ul. 44, svi birači sa početnim slovom prezimena N do i zaključno sa slovom Š.

105. Biračko mjesto broj 105 – koje se nalazi u Centralnom vrtiću, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje – ulice: Serdara Šćepana, Jova Piletića, Kosovska, Nikole Tesle – zgrada broj 1 i Njegoševa od hotela "Onogošt"-a do Pivare (parni brojevi), svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

106. Biračko mjesto broj 106 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Luka Simonović", ulaz br. II, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje – ulice: Alekse Backovića, Jele Andrijašević, VI crnogorske sa predznakom u broju T, Nikole Tesle (zgrada bb), Staro Pazarište do broja 45, Marka Vujovića (bivša Ulica 124), Obrena Perišića (bivša Ulica 123) i Sveštenika partizana, svi birači sa početnim slovom prezimena Ž do i zaključno sa slovom L.

107. Biračko mjesto broj 107 – koja se nalazi u zgradi "Zetatrans"-a, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rudo Polje – ulice: Alekse Backovića do broja 15, Veselina Masleše, Narodne omladine (parni brojevi), Jele Andrijaševića, VI Crnogorske sa predznakom u broju T, Nikole Tesle (zgrada bb), Staro Pazarište do broja 45, Marka Vujovića (bivša Ulica 124), Obrena Perišića (bivša Ulica 123) i Sveštenika partizana, svi birači sa početnim slovom prezimena R do i zaključno sa slovom Š.

108. Biračko mjesto broj 108 – koje se nalazi u prostorijama Ribolovnog društva, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala – ulice: IV crnogorske broj 5, Nikca od Rovina, Peka Pavlovića i Baja Pivljanina broj 1, 3, 5 i 7, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

109. Biračko mjesto broj 109 – koje se nalazi u zgradi dječjeg vrtića Lastavica, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala – ulice: Baja Pivljanina 144 i brojevi 10, 12 i 14, Dragice Pravice, Šetalište Stanislava-Ćana Koprivice, Ulica 36 i Nika Miljanića, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

110. Biračko mjesto broj 110 – koje se nalazi u zgradi Sportskog centra, ulaz br. II, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Grudska Mahala – ulice: Baja Pivljanina S-84 i dio ulice koji se nalazi iza Sportskog centra, II dalmatinske, Njegoševa (dio koji se nalazi od zgrade "Desetke" do mosta – neparni brojevi, Boška Martinovića, Marka Biljurića, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića i Naselje pored Bistrice, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

111. Biračko mjesto broj 111 – koje se nalazi u sali "18 Septembar", MZ Stara Varoš, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Stara Varoš – ulice: Vuka Mićunovića, (neparni brojevi), Stojana Kovačevića, Gavrila Principa, Mostainje, Mušovina, Brlja, Gojka Garčevića, Štrosmajerova, Studenca, Željeznička kolonija i Vuka Lopušine, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

112. Biračko mjesto broj 112 – koje se nalazi u zgradi Elektro škole, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa – ulice: Milovana Pekovića, Branka Deretića, Andrije Kovačevića, Vojvode Grdana, Joke Baletića, Vuka Karadžića (od zgrade GRO Crna Gora do zgrade "KONI", Vasilija Pejovića, Maše Jelića, Sima Šobajića, Maksima Baćovića, Milice Vučinić, Braće Samardžić, Nikole Đurkovića, Ljuba Čupića i Rada Kneževića, svi birači sa početnim slovom prezimena N do i zaključno sa slovom Š.

113. Biračko mjesto broj 113 – koje se nalazi u prostorijama bivše samoposluge "Dalidej" u Integralovom naselju, zgrada br. 6, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa – ulice: VI crnogorska sa oznakom S, svi birači sa početnim slovom prezimena od K do i zaključno sa slovom M.

114. Biračko mjesto broj 114 – koje se nalazi u prostorijama nove zgrade Školskog centra, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Trebjesa – ulice: VI crnogorske sa oznakom S, svi birači sa početnim slovom prezimena N do i zaključno sa slovom Š.

115. Biračko mjesto broj 115 – koje se nalazi u Domu MZ Bistrica, ulaz broj 2, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Bistrica – ulice: Ratka Vujovića, Braće Samardžića, Borislava Pekića, Narodne omladine (neparni brojevi), Mata Antunovića, Bistričko naselje, Ulica 43, Jovana Kovačevića, Vojvode Ilije, Mila Kilibarde, Žarka Zrenjanina, Ilije Milovića do br. 29, Mojkovačkih ratnika, Đoka Banjanina, Milana Papića, Sava Burića, Ulice 45 i 46, Marka Bulajića, Ulica 21 i Ulica 1877, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

116. Biračko mjesto broj 116 – koje se nalazi u Domu Dragova Luka – prostorijama mladih, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Dragova Luka – ulice: Relejska, Dragovolučka, Bistrička, Široka ulica, Lovćenska, Durmitorska, Tovićka, Hajdučka i Kamenička, svi birači sa početnim slovom prezimena Đ do i zaključno sa slovom J.

117. Biračko mjesto broj 117 – koje se nalazi u Domu Dragova Luka – prostorijama vrtića, na kome će glasati birači sa prebivalištem u Dragova Luka – ulice: Relejska, Dragovolučka, Bistrička, Široka ulica, Lovćenska, Durmitorska, Tovićka, Hajdučka i Kamenička, glasaju birači sa prebivalištem u Dragovoj Luci, svi birači sa početnim slovom prezimena K do i zaključno sa slovom N.

118. Biračko mjesto broj 118 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Braća Labudović", ulaz br. II, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Dragova Luka – ulice: Relejska, Dragovolučka, Bistrička, Široka ulica, Lovćenska, Durmitorska, Tovićka, Hajdučka i Kamenička, svi birači sa početnim slovom prezimena R do i zaključno sa slovom Š.

119. Biračko mjesto broj 119 – koje se nalazi u Domu MZ Ćemenca, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ćemenca, svi birači sa početnim slovom prezimena N do i zaključno sa slovom Š.

120. Biračko mjesto broj 120 – koje se nalazi u zgradi Gimnazije, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rastoci – ulice: IV crnogorske (svi brojevi osim zgrade br. 5 i S72), Vuka Mićunovića, Zgrade P+4, Nikca od Rovina br. od 22 do 33 i Krsta Kostića, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

121. Biračko mjesto broj 121 – koje se nalazi u zgradi dječjeg vrtića MZ Rastoci, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Rastoci – ulice: Đura Roganovića, Hercegovački put, Janka Vukotića, Danila Perovića, Naselje Studenca, Alekse Popovića, Nikšićki partizanski odred, Radojice Mijuškovića, Braće Magovčevića, Ulice 25 i 48, Kasarna "13. jul" i Partizanski put svi birači sa početnim slovom prezimena N do i zaključno sa slovom Š.

122. Biračko mjesto broj 122 – koje se nalazi u zgradi Nikšić Komerc – Upravna zgrada, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo – ulice: Bulevar 13 jul od broja 30, Straševska, Željeznička, Stubička, Šavnička, Mali most i dio Školske ulice, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom P.

123. Biračko mjesto broj 123 – koje se nalazi u prostorijama MIG KOMERC-a, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo – ulice: Bulevar 13. jul do broja 30, Straševska, Šavnička, Mali most i dio Školske ulice, svi birači sa početnim slovom prezimena R do i zaključno sa slovom Š.

124. Biračko mjesto broj 124 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Milija Nikčević", ulaz br. II iz fiskulturne sale, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo – ulice: dio Školske ulice, Ul. Trebješka, Rudarska, Gračanička, Naselje pod Trebjesom, Pandurička i Pješivačka, svi birači sa početnim slovom prezimena K do i zaključno sa slovom O.

125. Biračko mjesto broj 125 – koje se nalazi u prostorijama Lutrije Crne Gore – Trebješka ulica, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kličevo – ulice: dio Široke ulice, Trebješka, Rudarska, Gračanička, Naselje pod Trebjesom, Pandurička i Pješivačka, svi birači sa početnim slovom prezimena P do i zaključno sa slovom Š.

126. Biračko mjesto broj 126 – koje se nalazi u zgradi OŠ "Jagoš Kontić" – MZ Straševina, na kome kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Straševina, svi birači sa početnim slovom prezimena L do i zaključno sa slovom Š.

127. Biračko mjesto broj 127 – koje se nalazi u zgradi OŠ Ozrinići, na kojem će glasati birači sa prebivalištem u MZ Ozrinići.

128. Biračko mjesto broj 128 – koje se nalazi u prostorijama kluba "Oštrovac", na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci – naselje Oštrovac.

129. Biračko mjesto broj 129 – koje se nalazi u Domu Rubeža, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci – ulice: 141, Rifata Burdževića, Pavla Kovačevića, Ulica 144, 18. septembar, Ilije Milovića od br. 30, Jakova Ostojića, Baja Raičevića, Žikice Jovanovića – Španca, VII crnogorske i Ulica 143, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

130. Biračko mjesto broj 130 – koje se nalazi u zgradi KONI, ulaz br. II, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Humci – ulice: Vuka Karadžića, (od zgrade "KONI" do Naselja Željezare) i ulica Buda Tomovića, svi birači sa početnim slovom prezimena M do i zaključno sa slovom Š.

131. Biračko mjesto broj 131 – koje se nalazi u prostorijama PTT Kočani, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Kočani, svi birači sa početnim slovom prezimena N do i zaključno sa slovom Š.

132. Biračko mjesto broj 132 – koje se nalazi u zgradi OŠ u Grebicama, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Uzdomir – ulice: Prvi Maj (nekad Naselje Pilane), Sava Stanojevića (nekad Grebice), Mokra Njiva i Duklo, svi birači sa početnim slovom prezimena P do i zaključno sa slovom Š.

133. Biračko mjesto broj 133 – koje se nalazi u zgradi OŠ Zavrh, na kome će glasati birači sa prebivalištem u MZ Tović – selo Zavrh.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 23

Nikšić, 20.03.2013. godine

SEKRETAR - Dragan Đoković,s.r.

PREDSJEDNIK - Srđan Spaić,s.r.


------------------------------------------------------------------------------------------------


Na osnovu člana 99 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14 / 00 , 9 1 01 , 41 1 02 , 46 1 02 i 48/06 i "Službeni list CG", broj 46111), Opštinska izborna komisija Nikšić, objavljuje

KONAČNE

rezultate izbora za odbornike u Skupštinu opštine Nikšić koji su se održali 9.03.2013.godine

Na osnovu primljenog izbornog materijala, utvrdjeno je:

daje u birački spisak ukupno upisano 57349 birača;

daje na biračkim mjestima glasalo 38515 birača;

daje van biračkih mjesta, odnosno putem pisma glasalo 1394 birača;

daje ukupno glasalo 39909 birača;

daje ukupno bilo 57515 primljenih glasačkih listića;

da je bilo 17606 neupotrijebljenih glasačkih listića;

daje bilo 39909 kontrolnih kupona;

daje bilo 39909 upotrijebljenih glasačkih listića;

daje bilo 587 nevažećih glasačkih listića;

daje bilo 39328 važećih glasačkih listića.

Na osnovu rezultata glasanja na svim biračkim mjestima u Opštini, pojedine izborne liste za izboi odbornika dobile su sljedeći broja glasova:


1.KOALICIJA ZA EVROPSKI NIKŠiĆ-MILO ĐUKANOVIĆ...............................20365

2.DEMOKRATSKI FRONT - Pobijedićemo opet........................................12239

3."POZITIVNA CRNA GORA- POZITIVNI NIKŠIĆ".......................................2609

4.NARODNA STRANKA - Dr Zoran Mrkić..................................................554

5.OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA-PROF.DR ALEKSANDAR STAMATOVIĆ "ZA SRBE NIKŠIĆA".....................................65

6.SNP - DR DRAGUTIN - BATA RAIČEVIĆ - I RIJEČ I DJELO........................3392

7.STRANKA SRPSKIH RADIKALA-Radikalno zna se!......................................98Primjenom izbornih količnika, pojedine izborne liste dobile su sljedeći broj mandata i to:


1.KOALICIJA ZA EVROPSKI NIKŠiĆ-MILO ĐUKANOVIĆ..................23

2.DEMOKRATSKI FRONT - Pobijedićemo opet...........................13

3."POZITIVNA CRNA GORA- POZITIVNI NI KŠIĆ".........................2

4.SNP - DR DRAGUTIN - BATA RAIČEVIĆ - I RIJEČ I DJELO.............3

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 170

Nikšić, 15. marta2013.godineSekretar

Dragan Đoković,s.r.


Predsjednik

Srđan Spaić,s.r.


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------


CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ
-Opštinska izborna komisija-
Broj: 77
Nikšić, 15.02.2013.godine
_______________________

N I K Š I Ć

Obavještavamo Vas da je Opštinska izborna komisija Nikšić, na sjednici održanoj 15.02.2013.godine, žrijebom, u prisustvu ovlašćenih predstavnika podnosilaca potvrđenih izbornih lista, utvrdila redosljed na zbirnoj izbornoj listi za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić koji će se održati 9. marta 2013.godine:

1. Koalicija Za Evropski Nikšić – Milo Đukanović
2. DEMOKRATSKI FRONT – Pobijedićemo opet
3. „POZITIVNA CRNA GORA-POZITIVNI NIKŠIĆ“
4. NARODNA STRANKA – Dr Zoran Mrkić
5. OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA-PROF.DR ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA SRBE NIKŠIĆA“
6. SNP-DR DRAGUTIN –BATA RAIČEVIĆ – I RIJEČ I DJELO
7. STRANKA SRPSKIH RADIKALA-Radikalno, zna se!

P r e d s j e d n i k

Srđan Spaić

_____________________

CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ
-Opštinska izborna komisija-
Broj:5
Nikšić, 17.01.2013.godine

SAOPŠTENJE

1. Dana 17.januara 2013. godine, počinje da teče rok za dostavljanje Opštinskoj izbornoj komisiji Nikšić izbornih lista za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić.

Saglasno članu 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, uz izbornu listu podnosioci izborne liste dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1) pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu;
2) potvrda o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;
3) potvrda o prebivalištu svakog kandidata;
4) spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;
5) pisana saglasnost o prihvatanju nosioca liste, ako je to uključeno u naziv liste;
6) odluka nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;
7) izborna prijava;
8) osnivački i programski akt;
9) ako dvije i više političkih partija podnesu koalicionu izbornu listu, obavezne su dostaviti i sporazum.


Rok za predaju izbornih listi, ističe 12.februara 2013. godine u 24:00 sata.
Saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika.

2. Jedno lice može biti kandidat za odbornika samo na jednoj izbornoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici.
- Na jednoj izbornoj listi može biti najmanje 2/3 a najviše onoliko kandidata koliko se bira,
- Podnosilac izborne liste određuje redosljed kandidata na listi,
- U cilju ostvarivanja principa o rodnoj ravnopravnosti, na izbornoj listi biće najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola.
Ako izborna lista ne ispunjava ove uslove ili ih podnosilac izborne liste ne otkloni, Opštinska izborna komisija odbiće proglašenje izborne liste u skladu sa Zakonom.

3. Izborna lista za izbor odbornika utvrđena je ako je svojim potpisima podrži najmanje 1% birača od broja birača u izbornoj jedinici, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci za raspisivanje izbora bez obzira da li se radi o izborima za predsjednika Crne Gore ili o izborima za Skupštinu.

Prema tim podacima ukupan broj birača u Opštini Nikšić je 57.470
- Birači koji potpisuju listu za izbor odbornika moraju imati prebivalište na području odnosne opštine.
- Birač može, svojim potpisom, podržati samo jednu izbornu listu za izbor odbornika i samo jednu izbornu listu za izbor poslanika.

P r e d s j e d n i k

 Srđan Spaić,s.r.

_____________________

Na osnovu člana 99 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl.list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Sl. list CG br. 46/11), Opštinska izborna komisija Nikšić objavljuje

KONAČNI

rezultati izbora za odbornike u Skupštinu opštine Nikšić koji su se održali 14.10.2012.godine

Na osnovu primljenog izbornog materijala, utvrđeno je:

- da je u birački spisak ukupno upisano 57362 birača;

- da je na biračkim mjestima glasalo 41350 birača;

- da je na van biračkih mjesta, odnosno putem pisma glasalo 1654 birača;

- da je ukupno glasalo 43004 birača;

- da je ukupno bilo 59083 primljenih glasačkih listića;

- da je bilo 14533 neupotrijebljenih glasačkih listića;

- da je bilo 43004 kontrolnih kupona;

- da je bilo 43004 upotrijebljenih glasačkih listića;

- da je bilo 946 nevažećih glasačkih listića;

- da je bilo 42058 važećih glasačkih listića.

-

Na osnovu rezultata glasanja na svim biračkim mjestima u Opštini, pojedine izborne liste za izbor odbornika dobile su sljedeći broj glasova:

 1. „RADNIČKI POKRET NIKŠIĆA – ŽIVKO ŽIŽA BULAJIĆ“........................ 527
 2. SRPSKA SLOGA – ZA NIKŠIĆ............................................................ 1052
 3. „EVROPSKI NIKŠIĆ“........................................................................18775
 4. „POZITIVNA CRNA GORA“................................................................ 4689
 5. DEMOKRATSKI FRONT – Miodrag Lekić ...........................................12036
 6. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ – dr Ranko Kadić (DSS, SSR i SNV)..........466
 7. ZAJEDNO.......................................................................................... 410
 8. SNP - DR DRAGUTIN - BATA RAIČEVIĆ - I RIJEČ I DJELO.................. 4103

Primjenom izbornih količnika, pojedine izborne liste dobile su sljedeći broj mandata i to:

1. „EVROPSKI NIKŠIĆ“....................................................................................20

2. DEMOKRATSKI FRONT – Miodrag Lekić...................................................... 12

3. „POZITIVNA CRNA GORA“............................................................................5

4. SNP - DR DRAGUTIN - BATA RAIČEVIĆ - I RIJEČ I DJELO............................. 4

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 219

Nikšić, 22.10.2012 godine

Sekretar, Predsjednik,

Nebojša Lalatović, s.r. Srdjan Spaić,s.r.


------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

PROŠIRENI SASTAV

OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

 1. „RADNIČKI POKRET NIKŠIĆA – ŽIVKO ŽIŽA BULAJIĆ“, opunomoćeni predstavnik Marija Nenezić
 2. „POZITIVNA CRNA GORA“, opunomoćeni predstavnik Ivan Radojičić, zamjenik opunomoćenog predstavnika Milanka Nedić – Radović
 3. „Srpski nacionalni savez – dr Ranko Kadić“ (DSS,SSR i SNV), opunomoćeni predstavnik Đilas Milorad
 4. SRPSKA SLOGA – ZA NIKŠIĆ, opunomoćeni predstavnik Ljubo Todorović, zamjenik opunomoćenog predstavnika Čedo Vračar
 5. „EVROPSKI NIKŠIĆ“, opunomoćeni predstavnik Rosanda Nikolić, zamjenik opunomoćenog predstavnika Ćorić Željko
 6. SNP-DR DRAGUTIN BATA RAIČEVIĆ – I RIJEČ I DJELO, opunomoćeni predstavnik Dragan Bulatović
 7. ZAJEDNO, opunomoćeni predstavnik Danijela Golubović i zamjenik opunomoćenog predstavnika Milija Milić
 8. Demokratski front – Miodrag Lekić, opunomoćeni predstavnik Darko Janičić.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ
Opštinska izborna komisija
Broj: 128
Nikšić, 28.09.2012. godine

SAOPŠTENJE

Opštinska izborna komisija Nikšić, dana 27.09.2012.godine, žrijebanjem utvrdila je zbirnu izbornu listu za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić, koji će se održati 14.oktobra 2012.godine:

1. „RADNIČKI POKRET NIKŠIĆA – ŽIVKO ŽIŽA BULAJIĆ“
2. SRPSKA SLOGA – ZA NIKŠIĆ
3. „EVROPSKI NIKŠIĆ“
4. „POZITIVNA CRNA GORA“
5. Demokratski front – Miodrag Lekić
6. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ – dr Ranko Kadić (DSS,SSR i SNV)
7. ZAJEDNO
8. SNP-DR DRAGUTIN -BATA RAIČEVIĆ – I RIJEČ I DJELO

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ
Opštinska izborna komisija
Broj: 10
Nikšić, 20.08.2012. godine

SAOPŠTENJE

1. Dana 20. avgusta 2012 godine, počinje da teče rok za predaju Opštinskoj izbornoj komisiji Nikšić izbornih lista za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić.

Saglasno članu 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, uz izbornu listu podnosioci izborne liste dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

    1) pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu;
    2) potvrda o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;
    3) potvrda o prebivalištu svakog kandidata;
    4) spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;
    5) pisana saglasnost o prihvatanju nosioca liste, ako je to uključeno u naziv liste;
    6) odluka nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;
    7) izborna prijava;
    8) osnivački i programski akt;
    9) ako dvije i više političkih partija podnesu koalicionu izbornu listu, obavezne su dostaviti i sporazum.

Rok za predaju izbornih listi, ističe 19 septemra 2012. godine u 24:00 sata.

Saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika:

2. Jedno lice može biti kandidat za odbornika samo na jednoj izbornoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici.
      - Na jednoj izbornoj listi može biti najmanje 2/3 a najviše onoliko kandidata koliko se bira,
      - Podnosilac izborne liste određuje redosljed kandidata na listi,
      - U cilju ostvarivanja principa o rodnoj ravnopravnosti,  na izbornoj listi biće najmanje 30% kandidata manje zastupljenog pola.
      Ako izborna lista ne ispunjava ove uslove ili ih podnosilac izborne liste ne otkloni, Opštinska izborna komisija odbiće proglašenje izborne liste u skladu sa Zakonom.

3. Izborna lista za izbor odbornika utvrđena je ako je svojim potpisima podrži najmanje 1% birača od broja birača u izbornoj jedinici, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci za raspisivanje izbora bez obzira da li se radi o izborima za predsjednika  Crne Gore ili o izborima za Skupštinu.
Prema tim podacima ukupan broj birača u Opštini Nikšić je 56932
     - Birači koji potpisuju listu za izbor odbornika moraju imati prebivalište na području odnosne opštine.
     - Birač može, svojim potpisom,  podržati samo jednu izbornu listu za izbor odbornika i samo jednu izbornu listu za izbor poslanika.