PROŠIRENI SASTAV OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

1. Koalicija Za Evropski Nikšić – Milo Đukanović – Rosanda Nikolić, član

2. DEMOKRATSKI FRONT – Pobijedićemo opet – Cvjetko Perović, član

3. „POZITIVNA CRNA GORA-POZITIVNI NIKŠIĆ“ – Goran Radojičić, član

4. NARODNA STRANKA – Dr Zoran Mrkić – Lazar Maltez član, Čedomir Vračar zamjenik člana

5. OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA-PROF.DR ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA SRBE NIKŠIĆA“ - Rajko Lalatović, član

6. SNP-DR DRAGUTIN - BATA RAIČEVIĆ – I RIJEČ I DJELO – Ljubo Lalić član, Dragan Bulatović zamjenik člana

7. STRANKA SRPSKIH RADIKALA –Radikalno, zna se! – Andrijana Žižić. član

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREUZMITE: ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE NIKŠIĆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREUZMITE: R J E Š E NJ E o odredjivanju biračkih mjesta za izbor odbornika Skupštine opštine Nikšić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovu člana 49 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, broj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11), Opštinska izborna komisija Nikšić

JAVNO OBJAVLJUJE

ZBIRNU IZBORNU LISTU

ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE NIKŠIĆ

koji će se održati 14.oktobra 2012.godine


I. „RADNIČKI POKRET NIKŠIĆA-ŽIVKO ŽIŽA BULAJIĆ“

1. Živko Žiža Bulajić

2. Nenad Marković

3. Ljiljana Zorić

4. Tomaš Pejović – Peka

5. Nataša Tomović

6. Zdravko Žižić – Bigo

7. Radovan Vukalović

8. Rosanda Pejović

9. Ivan Đuričković

10. Danka Pejović

11. Đorđije Njunjić-Đole

12. Peko Nikčević

13. Vasiljka Subotić

14. Mihailo Bulajić-BulaII. SRPSKA SLOGA-ZA NIKŠIĆ

1. dr Zoran Mrkić

2. Tomaš Drinčić

3. Sreten Cerović

4. dr Lola Nikčević

5. Momčilo Miljanić

6. Žarko Bojović

7. dr Olivera Grubač

8. Milenko Ognjenović

9. Nada Glušac

10. dr Rajko Pavličić

11. Dragiša Stojanović

12. Leko Petrović

13. Snežana Kokotović

14. Miloš Bošković

15.Koviljka – Bela Đurović

16.Zdravko Milić

17.Dragan Nikčević

18.Momir Mrkajić

19.Ratko Drašković

20.Bojan Đuričković

21.Božidar Kovačević

22.dr Borislav – Mišo Đurišić

23.Dragan Klikovac

24.Jakov Kankaraš

25.Simeun Kandić

26.Dragan Tadić

27.Ivan Todorović

28.Radule Stanišić

29.Davor Drinčić

30.Anka Otašević

31.Nada Pavićević

32.Novak Miljanić

33.Slobodanka Bijelović

34.Batrić Cicmil

35.Anka Đurđevac

36.Vojislav Babić

37.Ana Međedović

38.Zoran Tijanić

39.Sanja Mrkić

40.Marko Glušica

41.Suzana Vujačić


III. „EVROPSKI NIKŠIĆ“

1. Radivoje – Lala Nikčević

2. Branko Čavor

3. Veljko Zarubica

4. dr Ilija Ašanin

5. Milorad – Guto Jovanović

6. Đoko Krivokapić

7. Dušan Đurović

8. Rajka Radonjić

9. Savo Vušković

10. mr Luka Mitrović

11. dr Anka Stanišić

12. Dragan Perović

13. Veselin B. Gardašević

14. Lazar Mijanović

15. Nataša Pavlićević-Miljanić

16. Krsto-Batko Nikolić

17. Draško Mijušković

18. Sonja Nikčević

19. Bogdan Ristić

20. Predrag Vujičić

21. Rajko Grozdanić

22. Dragoljub Nenezić

23. Milica Čupić

24. Aleksandar Vujković

25. Radovan Perović

26. mr Zoran Stanišić

27. Ranka Drašković

28. mr Ivan Mitrović

29. Andrijana Jovović

30. Desanka Čizmović

31. Borislav Mićković

32. mr Marina Vukotić

33.Velizar Mašulović

34.Jovan Marković

35.Marko Vujačić

36.mr Jelena Đukanović

37.Nada Dubljević

38.Blagota Mitrić

39.Vlastimir Medojević

40.Elma Adrović

41.Marko Blečić


IV.“POZITIVNA CRNA GORA“


1. Nikola Necko Koćalo

2. Vesna Beatović

3. Miloš-Sančo Perović

4. Vera Miljanić

5. Rade Milošević

6. Jovo Radulović

7. Drago Đurović

8. Dragana Varezić

9. Ranko Goranović

10. Ljubomir Radojević

11. Sava Kostić

12. Sanja Blagojević

13. Milan Mićković

14. Veselin Mitrić

15. Ivan Janjušević

16. Vuk Koprivica

17. Nenad Komnenović

18. Aleksandar Dačević

19. Milovan Miljanić

20. Miodrag Nerić

21. Slobodanka Perović

22. Milorad Popović

23. Radisav Jaredić

24. Branka Peković

25.Borislav Kankaraš

26.Rajko Ćipranić

27.Žarko Radulović

28.Dobrica Savić

29.Sonja Karović

30.Blažo Kovačević

31.Predrag Jovović

32.Zdravka Ražnatović

33.Nikola Miljanić

34.Nevenka Jovanović

35.Darko Radović

36.Rada Vukasojević

37.Danijela Gogić

38.Nevena Rudović

39.Mirko Pavićević

40.Nataša Gojković

41.Nikola Mitrović


V. Demokratski front – Miodrag Lekić

1. dr Strahinja Bulajić

2. Ognjen Jovović

3. Janko Vučinić

4. dr Vera Bulatović

5. Veljko Vasiljević

6. Ilija Čvorović

7. Janko Milatović

8. Marko Kovačević

9. Marko Tomašević

10. Arsenije Lalatović

11. Jelica Janičić

12. Momirka Bojović

13. Anka Abat

14. Marinko Koprivica

15. Vladan Raičević

16. Mileta Bulatović

17.Blažo Đurković

18.Dragana Todorović

19.Emilija Kovačina

20.Dragan Novčić

21.Branislav Dačević

22.Branka Marković

23.Momčilo Bajović

24.Velibor Eraković

25.Radule Radulović

26.Miodrag Baltić

27.Zoran Pavićević

28.Vera Mijanović

29.Tatijana Kilibarda

30.Nataša Ždralević

31.Ljubica Vuković

32.Milutin Jovanović

33.Bogić Mićković

34.Ljiljana Lalatović

35.Mr Radoje Karadžić

36.Nikola Samardžić

37.Ilija Miljanić

38.dr Budimir Aleksić

39.Marija Abat

40. Veseljko Radović

41. Milutin Đukanović

VI. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ-dr Ranko Kadić (DSS,SSR i SNV)


1. Miomir-Beli Kovačević

2. Vidosava Ostojić

3. Dubravka Đuretić

4. Radovan Kecojević

5. Vuksan Bulatović

6. Slavka Miljanić

7. Vesna Baćović

8. Marija Grdinić

9. Stefan Vuković

10. Ivana Tadić

11. Milorad Vranić

12. Vladislav Đuretić

13. Mirjana Bojović

14.Slađana Miljanić

15.Savo Ćipranić

16.Bosiljka Gogić

17.Stana Raičević

18.Radosav Drašković

19.Vitomir Adžić

20.Slavko Trapanovski

21.Mijat Kankaraš

22.Vasilj Ćetković

23.Milutin Jovović

24.Dragoljub-Zejo Bojović

25.Milan Dumnić

26.Todor Babić

27.Sreto Živković

28.Tomislav Jelić

29.Dušanka Jovović

30.Ratomir Adžić

31.Radislav Petrušić

32.Spasoje Drašković

33.Ilija Ćuzović

34.Svetozar Ostojić

35.Vesna Bojović

36.Rajko Marković

37.Tripko Perović

38.Branko Ćetković

39.Milijanka Mijanović

40.Draško Drašković

41.Vaso Bojović

VII. ZAJEDNO

1. Mirko Đurđevac

2. Vojislav Marušić

3. Dragoje Strunjaš

4. Saša Milatović

5. Milena Golubović

6. Vojislav Miljanić

7. Vladan Šćepanović

8. Cvijeta Janjušević

9. Vaso Nikčević

10. Nikola Magovčević

11. Milka Gogić

12. Radislav Stanišić

13. Ljubiša Milović

14. Tanja Krsmanović

15. Milan Đoković

16. Branko Mumović

17. Mileva Dubljanić

18. Komnen Perišić

19. Mirko Mirković

20. Jelisavka Musić

21. Momčilo Mumović

22. Vukašin Pejović

23. Stanislava Drinčić

24. Radoje Stijepović

25. Rade Koprivica

26. Darinka Lalatović

27. Vukota Gojković

28. Stana Miljanić

29. Čedomir Grozdanić

30. Branko Popović

31. Ljubomir Bečanović

32. Stanka Medenica

33.Boško Memedović

VIII. SNP-DR DRAGUTIN BATA RAIČEVIĆ-I RIJEČ I DJELO

1. dr Dragutin Raičević

2. dr Gojko-Manjo Tomić

3. Veselinka Peković

4. Milivoje Zarubica

5. Zoran Radulović

6. Marko Perućica

7. dr Miroslav Matović

8. Mijodrag Radović

9. prof.dr Milivoje Tripković

10. Miodrag Rudović

11. Radoje Milić

12. Momčilo Žižić

13. Šćepan Leković

14. Ratka Đurđevac

15.Radovan Nikolić

16.Isailo Kostić

17.Miomir Šćepanović

18.dr Rajko Pavićević

19.Stanko Goranović

20.Marko Kilibarda

21.Bosa Koprivica

22.Branko Prodanović

23.Dijana Kostić

24.Momčilo Nikčević

25.Zorka Todorović

26.Vladan Zorić

27.Sanja Samardžić

28.Božidar Milić

29.Milinko Radulović

30.Olivera Vujičić

31.Svetozar Miličić

32.Zoran Tomić

33.Snežana Radonjić

34.Goran Goranović

35.Zdravka Zorić

36.Delimir Radović

37.Jelena Cerović

38.Dragan Bigović

39.Vladimir Bogdanović

40.Milanka Peković

41.Ivana BulajićOPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj:126

Nikšić, 28.09.2012. godine

Sekretar,
Nebojša Lalatović, s.r.

Predsjednik
Srđan Spaić, s.r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRNA GORA

OPŠTINA NIKŠIĆ

-Opštinska izborna komisija-

Broj:92

Nikšić, 25.09.2012.godine

S A O P Š T E N J E

Opštinska izborna komisija Nikšić utvrdila je i proglasila sljedeće izborne liste za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić koji će se održati 14. oktobra 2012.godine:

1. „EVROPSKI NIKŠIĆ“

2. SRPSKA SLOGA – ZA NIKŠIĆ

3. „RADNIČKI POKRET NIKŠIĆA – ŽIVKO ŽIŽA BULAJIĆ“

4. ZAJEDNO

5. „POZITIVNA CRNA GORA“

6. SRPSKI NACIONALNI SAVEZ – dr Ranko Kadić (DSS,SSR i SNV)

7. Demokratski front – Miodrag Lekić

8. SNP-DR DRAGUTIN – BATA RAIČEVIĆ – I RIJEČ I DJELO

Predsjednik
Srđan Spaić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRNA GORA

OPŠTINA NIKŠIĆ

Opštinska izborna komisija

Broj:39

Nikšić,22.09.2012.godine

Na osnovu člana 2 Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Nikšić («Sl. list RCG-Opštinski propisi», broj 28/12)

S A Z I V A M

IV sjednicu Opštinske izborne komisije

za dan 22.09 (subota) 2012.godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

  1. Usvajanje Zapisnika sa III sjednice Opštinske izborne komisije Nikšić;
  2. Predlog rješenja o utvrdjivanju izborne liste "RADNIČKI POKRET NIKŠIĆA-ŽIVKO ŽIŽA BULAJIĆ";
  3. Predlog rješenja o utvrdjivanju izborne liste ZAJEDNO;
  4. Predlog rješenja o utvrdjivanju izborne liste SRPSKA SLOGA-ZA NIKŠIĆ;
  5. Predlog zaključaka o ispunjenju uslova za odredjivanje predstavnika podnosilaca izbornih lista u proširenom sastavu Opštinske izborne komisije.
  6. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine opštine Nikšić, u prostorijama Opštinske izborne komsije Nikšić (sala broj III), sa početkom u 10.00 časova.

Dostavljeno:

-Članovima OIK

-u spise

-a/a

Predsjednik

Srdjan Spaić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRNA GORA

OPŠTINA NIKŠIĆ

Opštinska izborna komisija

Broj:39

Nikšić,20.09.2012.godine

Na osnovu člana 2 Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Nikšić («Sl. list RCG-Opštinski propisi», broj 28/12)

S A Z I V A M

III sjednicu Opštinske izborne komisije

za dan 20.09 (četvrtak) 2012.godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa II sjednice Opštinske izborne komisije Nikšić;

2. Razmatranje izborne liste „RADNIČKI POKRET NIKŠIĆA-ŽIVKO ŽIŽA BULAJIĆ“;

3. Razmatranje izborne liste „ EVROPSKI NIKŠIĆ“;

4. Razmatranje izborne liste SRPSKI NACIONALNI SAVEZ-dr Ranko Kadić (DSS,SSR i SNV) ;

5. Razmatranje izborne liste SRPSKA SLOGA-ZA NIKŠIĆ

6. Razmatranje izborne liste ZAJEDNO

7. Razmatranje izborne liste "POZITIVNA CRNA GORA";

8. Razmatranje izborne liste Demokratski front–Miodrag Lekić;

9. Razmatranje izborne liste SNP-DR DRAGUTIN - BATA RAIČEVIĆ-I RIJEČ I DJELO

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine opštine Nikšić, u prostorijama Opštinske izborne komsije Nikšić (sala broj III), sa početkom u 7.30 časova.

Dostavljeno:

-Članovima OIK

-u spise

-a/a

Predsjednik

Srdjan Spaić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRNA GORA

OPŠTINA NIKŠIĆ

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Broj:28

Nikšić, 19.09.2012.godine

Saglasno Zakonu o finansiranju političkih partija („Službeni list CG“, broj 42/11,60/11 i 1/12) podsjećamo Vas na sljedeće obaveze:

1. Obavezu odredjivanja odgovornog lica za namjensko trošenje sredstava i podnešenja izvještaja Državnoj izbornoj komisiji i Državnoj revizorskoj instituciji, deponovanju potpisa kod institucije ovlašćene za poslove platnog prometa i obavezu da o tome obavijesti Državnu revizorsku instituciju (član 15 Zakona);

2. Dostavljanje petnaestodnevno u toku izborne kampanje Izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica Državnoj izbornoj komisiji na propisanom obrascu koji je objavljen u „Službenom listu Crne Gore, broj 8/12 (član 28 Zakona);

3. Dostavljanje Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumetacijom Državnoj revizorskoj instituciji i Državnoj izbornoj komisiji, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora (član 25 Zakona). Izvještaj se podnosi na obrascu objavljenom u „Službenom listu Crne Gore“, broj 17/12.

Nepostupanje po ovim obavezama povlači prekšajnu odgovornost.

Obrasce za navedene izvještaje možete preuzeti i sa internet stranice Državne izborne komisije, www.dik.co.me.

S poštovanjem,

Predsjednik
Srđan Spaić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRNA GORA

OPŠTINA NIKŠIĆ

Opštinska izborna komisija

Broj: 16

Nikšić,13.09.2012.godine

Na osnovu člana 2 Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Nikšić («Sl. list RCG-Opštinski propisi», broj 28/12)

S A Z I V A M

II sjednicu Opštinske izborne komisije

za dan 14.09 (petak) 2012.godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa I sjednice Opštinske izborne komisije Nikšić;

2. Aktivnosti Opštinske izborne komisije na organizaciji tehničkih priprema za sprovodjenje izbora .

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine opštine Nikšić, u prostorijama Opštinske izborne komsije Nikšić (sala broj III), sa početkom u 7.30 časova.

Dostavljeno:

-Članovima OIK

-u spise

-a/a

Predsjednik

Srdjan Spaić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ
Opštinska izborna komisija
Broj: 12
Nikšić, 22.08.2012.godine

SAOPŠTENJE

            Opštinska izborna komisija Nikšić dana 22.08.2012.godine održala je I sjednicu, na kojoj je donešen  Poslovnik o radu Opštinske izborne komisije.
            Na sjednici Komisije, između ostalog, utvrđene su obaveze komisije saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, utvrđen je raspored dežurstva Komisije radi prijema izbornih lista i sačinjena lista postojećeg izbornog materijala.

Predsjednik
Srđan Spaić, s.r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRNA GORA
OPŠTINA NIKŠIĆ
Opštinska izborna komisija
Broj: 11
Nikšić, 22.08.2012.godine

SAOPŠTENJE

Političkim partijama, podnosiocima izbornih lista

            Članom 28 Zakona o finansiranju političkih partija („Službeni list CG broj 42/11, 60/11 i 1/12“) propisano je da je politička partija dužna da petnaestodnevno u toku izborne kampanje dostavlja Državnoj izbornoj komisiji izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica.
            Sadržinu izvještaja na posebnom obrascu propisala je Državna izborna komisija i isti su objavljeni u („Službeni list.CG broj 8/12) i na internet stranici Državne izborne komisije.
            Takođe, podsjećamo podnosioce izbornih lista na poštovanje odredbe članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija kojom su utvrđene obaveze u pogledu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju, koji se podnosi Državnoj revizorskoj instituciji, a koji je osnov za raspodjelu 80% buđzetskih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje, saglasno članu 10 Zakona .
 Obrasce izvještaja propisalo je Ministarstvo finansija i nalaze se na internet stranici Državne izborne komisije.

Predsjednik
Srđan Spaić, s.r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRNA GORA

OPŠTINA NIKŠIĆ

Opštinska izborna komisija

Broj: 3

Nikšić,22.08.2012.godine

Na osnovu člana 2 Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije Nikšić («Sl. list RCG-opštinski propisi», broj 35/06 i 3/08)

S A Z I V A M

I sjednicu Opštinske izborne komisije

za dan 22.08.(srijeda) 2012.godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Predlog Poslovnika o radu Opštinske izborne komisije.

2. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine opštine Nikšić, u prostorijama Opštinske izborne komsije Nikšić (sala broj III), sa početkom u 10,00 časova.

Dostavljeno:

-Članovima OIK

-u spise

-a/a

Predsjednik

Srdjan Spaić